Termeni și condiții

Citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui site https://tratamentpresiunenegativa.ro/ , prezentate în cele ce urmează. Accesarea acestui site de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare și implică acceptul explicit cu privire la acestea, reprezentând contractul dintre părți.

Prin termenul “utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

Acest website https://tratamentpresiunenegativa.ro/ este deținut și operat de către compania S.C. Medical Technologies International S.R.L. și este oferit în scopuri educative și de informare cu privire la serviciile furnizate.

Dacă doriți mai multe informații, puteți găsi toate modalități de a ne contacta în footer.

Înainte de a ne contacta prin intermediul formularului de contact, vi se cere să citiţi cu atenţie Termenii si Condiţiile. Daca sunteți de acord cu Termenii și condițiile, vă rugăm să bifați căsuța aferentă acestei secțiuni.

Toate informațiile prezente pe siteul nostru sunt reale.

Prin accesarea, căutarea în acest site sau simpla utilizare a site-ului, sau versiunea mobilă a acestuia, dvs. sunteți de accord să respectați aceste condiții de utilizare. Dacă nu agreați condițiile de utilizare ale acestui site web sau politica referitoare la protecția informațiilor private, așa cum sunt descrise mai jos, vă rugam să nu utilizați acest site web.

Vă rugăm să revedeți periodic condițiile de utilizare, întrucat acestea pot fi modificate de către S.C. Medical Technologies International S.R.L., fără a vă notifica personal. Orice modificări ale acestor condiții de utilizare vor fi aplicabile imediat ce modificarea respectivă este realizată pe site. Dacă aceste condiții sau modificările acestora nu sunt acceptabile pentru dvs., vă rugăm să nu utilizati site-ul web.

CONDIȚII DE UTILIZARE A CONȚINUTULUI SITE-ULUI WEB

Prin accesarea acestui site web, în calitate de vizitator al site-ului, acceptați să folosiți site-ul în conformitate cu aceste condiții, în conformitate cu legile, clauzelor de înlăturare a răspunderii, politicii de protecție a datelor private și politicii de cookies (denumite în mod colectiv “condiții”).

Nu puteți folosi acest site web pentru un scop nelegal sau care este interzis de aceste condiții de utilizare, sau de legislație, norme morale, norme de ordine publică sau bună-credință.

MODIFICĂRI ȘI ACTUALIZĂRI

Termenii și Condițiile pot fi modificate periodic, pe baza noilor legi și regulamente, sau din alte motive.

Termenii și Condițiile noi intră în vigoare de la data publicării pe https://tratamentpresiunenegativa.ro/ . De aceea, vă rugăm să consultați această pagină periodic.

DREPTURI DE PROPPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul site-ului web reprezintă proprietatea sau a fost licențiat către S.C. Medical Technologies International S.R.L. și sunt protejate de legislația referitoare la brevete, mărci, dreptul de utilizare și alte legi. Cu excepția utilizării în scop personal sau non-comercial, nu este permisă reproducerea, transmiterea, distribuirea sau afișarea acestor materiale, fără consimțământul scris al S.C. Medical Technologies International S.R.L..

Cuvântul “Conținut” include, cu titlul de exemplu, orice text, imagini, desene, combinații de culori, arhive audio sau video, software, mărci inregistrate, logo-uri, slogane și desene industriale, coduri ale fondului literelor, interfață și structură, design, selecția și ordonarea sau prezentarea oricăror informații incluse în site-ul web.

Orice iîcercare neuatorizată de a modifica/utiliza materialele incluse în site, de a forța elementele de securitate sau de a folosi site-ul sau parte din conținut ori materiale incluse în conținut cu alt scop decat cel pentru care a fost construit site-ul, este strict interzisă.

Utilizarea acestor material/conținut se face pe propria răspundere. S.C. Medical Technologies International S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica orice parte sau întreg conținutul materialelor, software-ului, aplicațiilor și oricărui alt element utilizat sau inclus în site în orice moment, fără a vă notifica.

S.C. Medical Technologies International S.R.L. nu va fi responsabilă în nici un caz de nicio încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală cauzată de conținutul furnizat de terțe părți. În plus, S.C. Medical Technologies International S.R.L. nu va fi răspunzătoare de nici un fel de daune cauzate unor persoane sau proprietăți, din cauza metodelor, teoriilor, ideilor, opiniilor, declarațiilor sau recomandărilor exprimate în acest continut.

S.C. Medical Technologies International S.R.L. oferă acces liber la acest site și vă autorizează să vizualizați informațiile existente doar în scopuri personale și necomerciale.

Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial/integral sau modificat fără acordul scris al S.C. Medical Technologies International S.R.L..

Utilizatorii care reproduc sau modifică materialele de pe acest site vor suporta consecințele conform legilor din România și tratatelor internaționale cu privire la drepturile de autor. Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

Utilizatorii nu vor accesa site-ul pentru a transmite și/sau distruge materialul:

– încălcând legile în vigoare;

– încălcând dreptul de autor, de marcă sau dreptul la proprietate intelectuală.

Nu sunt permise:

– ștergerea/modificarea, prin orice mijloc, a materialelor și informațiilor publicate sau orice altă încercare de acest fel;

– încercarea de a interveni, prin orice mijloc, în conținutul site-ului.

Încălcarea oricăreia dintre aceste reguli atrage răspunderea civilă sau penală.

CONFIDENȚIALITATE

S.C. Medical Technologies International S.R.L. poate deține date despre utilizator, care au fost furnizate în mod personal (de exemplu: cerere, formular de inregistrare, contract etc.). Acestea pot include, printre altele, numele, adresa, numere de telefon, informații despre modul în care sunt utilizate serviciile S.C. Medical Technologies International S.R.L.

1. Informații despre utilizarea datelor personale

S.C. Medical Technologies International S.R.L., în calitate de proprietar/administrator al https://tratamentpresiunenegativa.ro/ , se angajează să păstreze caracterul confidențial al informațiilor furnizate de către utilizator la accesarea și completarea formularelor electronice de înscriere.

2. Date personale și alte informații

Puteți consulta acest site fără a furniza informații personale sau orice alte date despre propria persoană.

3. Date personale

S.C. Medical Technologies International S.R.L. se preocupă, în mod special, de transparența și protecția drepturilor dumneavoastră, nu va dezvălui informații care permit unor terți să vă identifice personal, exceptând situația în care dumneavoastră comunicați aceste date prin completarea și trimiterea formularelor existente pe site.

DATE CU CARACTER PERSONAL

Ca abonat, completând formularul de abonare la newsletter, vă daţi acordul în mod expres ca datele cu caracter personal (e-mail) să fie prelucrate de S.C. Medical Technologies International  S.R.L. Prezentul acord este valabil pe o perioadă nelimitată, până la eventuala sa revocare.

În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. Medical Technologies International S.R.L  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale ale persoanelor vizate. Abonaţii au urmatoarele drepturi:

  1. dreptul la informare
  2. dreptul de acces la date
  3. dreptul la portabilitate
  4. dreptul la rectificare
  5. dreptul de a vă opune marketingului direct
  6. dreptul la ştergerea datelor
  7. dreptul de a vă opune marketing-ului direct
  8. dreptul la restricționarea prelucrării

Pentru orice informare cu privire la drepturile utilizatorului enumerate mai sus, ne puteți contacta la adresa de email: gdpr@mt-intl.ro

Pentru a ne asigura că prelucrăm datele cu caracter personal într-un mod deschis, precis și legal, am desemnat un responsabil de protecţia datelor cu caracter personal. Acesta poate fi contactat la adresa de email gdpr@mt-intl.ro

Aveţi dreptul să vă opuneţi utilizării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct.

Vă puteţi dezabona de la practicile marketingului direct prin următoarele mijloace:

  1. Urmând paşii din fiecare e-mail de marketing
  2. Transmiterea unui e-mail cu solicitarea pe email gdpr@mt-intl.ro

Datele cu caracter personal utilizate în scopuri de marketing sunt prelucrate până în momentul retragerii consimţământului de către dumneavoastră. Daca mailurile transmise de noi nu au mai fost deschise de dumneavoastră pe o perioada de 1 an, vă vom considera client inactiv, iar datele dumneavoastră vor fi şterse după această perioadă.

RESPONSABILITATE

Furnizorul nu garantează că probleme de securitate sau erorile umane şi/sau ale softwareului pot fi preîntâmpinate în totalitate.

Furnizorul nu poate fi considerat responsabil pentru niciun fel de daune, pierderi sau neplăceri cauzate de folosirea serviciului. Răspunderea folosirii serviciului revine în totalitate utilizatorului.

ÎNCETAREA FURNIZĂRII SERVICIULUI

Oricare dintre cele 2 părţi are dreptul de a înceta furnizarea acestui serviciu (transmiterea de newsletter) oricând, fără invocarea vreunui motiv şi fără o notificare prealabilă.

S.C. Medical Technologies International S.R.L.  îşi rezervă dreptul de a înceta imediat furnizarea serviciilor sale de transmitere de newsletter către orice utilizator, în cazul în care acesta a încălcat în vreun fel condiţiile menţionate mai sus.

LEGEA APLICABILĂ. REZOLVAREA LITIGIILOR

Aceşti Termeni şi Condiţii sunt guvernaţi de legea română în vigoare aplicabilă pe teritoriul țării. Orice neînţelegere apărută în legătură cu executarea acestor Termeni şi Condiţii va fi rezolvată pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea pec ale amiabilă, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente din localitatea în care S.C. Medical Technologies International S.R.L.  este înregistrată.

DATE DE CONTACT

Pentru orice întrebari sau nelămuriri privind serviciul furnizat de newsletter ne puteţi contacta pe adresa de mail: gdpr@mt-intl.ro

CLAUZE FINALE

Termenii şi condiţiile pot fi modificate ulterior, la orice dată, de către S.C. Medical Technologies International S.R.L, fără a fi necesară o notificare prealabilă. Utilizatorul site-ului are obligația să verifice periodic pagina de termeni şi condiţii.